SELF AWARENESS, EVALUATION AND MOTIVATION SYSTEM

ENHANCING LEARNING AND INTEGRATION TO PREVENT AND CONTRAST ESL AND NEET

Partneři

CIOFS-FP
Vedoucí partner - Itálie

CIOFS-FP je specialista na učňovské vzdělávání, poradenství, certifikaci dovedností, sociální inkluzi, zapojení do zaměstnání, rovné příležitosti či propojování odborníků prostřednictvím seminářů a workshopů. CIOFS-FP má dlouhodobé zkušenosti z vedení národních i mezinárodních projektů a patří mezi významné evropské organizace. Příjemce vzdělávacích aktivit jsou především mladí, vyloučení ze škol, nezaměstnaní či lidé dlouhodobě nezaměstnaní a mimo vzdělávací systém.

CIOFS-FP website

CultOrale Scarl
Itálie

CultOrale Scarl je nezisková organizace založená v roce 2005 a zaměřená na základní výzkum, výzkum zaměřený na rozvoj dovedností pro pracovní trh a implementaci výsledků do učitelských kompetencí.

CultOrale Scarl website

Educommunity
Itálie

Educommunity je italskou obdobou Asociace pro inovace ve vzdělávání. Zasazuje se o zlepšení politiky a nástrojů podporující celoživotní vzdělávání, realizuje výzkumy a vydává studie z oblasti vzdělávání a školí lektory. Educommunity má taktéž cenné zkušenosti ze vzdělávání dospělých či rozvoje sebehodnotících nástrojů.

Educommunity website

Centro San Viator
Španělsko

Centro San Viator je školou s více než šedesátiletou tradici a vlivem na rozvoj regionu  Encartaciones. Školu navštěvuje kolem 840 studentů a přes dvě stě dospělých v rámci celoživotního učení. Škola má status neziskové organizace, jejíž cílem je vracet mladým lidem příležitost uplatnit se na pracovním trhu.

Centro San Viator website

Navreme Boheme, s.r.o.
Česká republika

Navreme Boheme, s.r.o. je inovativní a sociálně-odpovědnou firmou, která se soustřeďuje na konzultace a projekty v oblasti vzdělávání a pedagogických výzkumů. Hlavními tématy činnosti jsou: evaluace, projektový management, rozvoj osobnostních kompetencí a posilování motivace, IT a nové technologie, výzkumy, průzkumy a analýzy, gamifikace, digitální odznaky a společenská motivace

Navreme Boheme, s.r.o. website

Apricot
Velká Británie

Apricot (UK) je neziskovou organizací, která pracuje především pro byznysovou sféru. Apricot vznikl, aby přispěl do rozvoji inkluzivní, silné a trvalé udržitelné ekonomice prostřednictvím řízeného učení pro uplatnění na pracovním trhu. Hlavními tématy činnosti jsou: podpora pro zapojení do zaměstnání, nástroje pro sebeuvědomění a motivaci, zaměstnatelnost dospělých, zprostředkování odborných a osobnostních zkušeností a rozvoj podnikatelských kompetencí.

Apricot website